Kapcsolat

Elérhetőségek
Varadero Club Hungary Motoros Egyesület

Székhely: 2040 Budaörs, Baross u. 63.
Adószám: 18711554-1-13
Bankszámlaszám: 10700268-43672206-51100005
Bírósági végzés száma: 4.Pk.60.067/2006/2.

Email: info@varadero.hu

A Varadero Club Hungary Motoros Egyesület önálló jogi személy. Az Egyesület képviseletére, valamint az Egyesülettel kapcsolatos nyilatkozattételre kizárólag az Egyesület elnöke, ill. az erre meghatalmazással rendelkező tisztségviselője jogosult. Az Egyesület nem kötelezi el magát egyetlen ideológia, filozófia, politika vagy vallás mellett sem. Az Egyesület nem vállal felelősséget az egyes tagjainak természetes személyként önállóan, bármilyen formában (szóban, írásban, elektronikus úton stb.) tett nyilatkozataiért, vélemény-nyilvánításaiért, és elhatárolja magát minden olyan cselekedettől és megnyilvánulástól, amely mások alkotmányos jogait sértheti.